Ο Πωλητής

Αναρτά τα προϊόντα του με φωτογραφίες και τιμές.
Κάνει λεπτομερή περιγραφή των παραμέτρων των προϊόντων του.
Έχει συχνή επαφή με τους πελάτες του.
Δε χάνει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μικρές παραγγελίες.
Μπορεί να εφοδιάσει παράλληλα πολλούς πελάτες.
Μπορεί να πετύχει αύξηση πωλήσεων.
Δεν ασχολείται με τα logistics.
Βρίσκει νέες αγορές και έχει πρόσβαση σε νέους πελάτες.
Έχει μικρό κόστος εξυπηρέτησης.
Ξεπερνά τα γεωγραφικά του όρια.
Αυξάνει την ταχύτητα πώλησης των προϊόντων.
Έχει μηδενικό ρίσκο συναλλαγών.
Μπορεί να πραγματοποιεί εβδομαδιαίες παραδόσεις – πωλήσεις.
Εμπορεύεται με ταχύτητα, συχνότητα και περιοδικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου