Πλατφόρμα

Τι είναι; Το TerminalFlowers.com είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος συνάντησης φυτωριούχων, εργολάβων πρασίνου, τεχνικών εταιρειών και κηποτεχνών όπου μπορούν να πωλήσουν και να αγοράσουν φυτά, φυτωριακό εξοπλισμό και υλικά κηποτεχνίας.

Τι προσφέρει; Πρόκειται για μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού χονδρικού εμπορίου που ενώνει και ταυτόχρονα συνδέει τις παραγωγικές μονάδες με τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών από διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους.

Η γλώσσα; Η πλατφόρμα είναι πολυγλωσσική και προωθεί τα προϊόντα προς πώληση πέραν των τοπικών ορίων κάθε επιχείρησης.


Ποιον εξυπηρετεί; Στο TerminalFlowers.com αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι δυσκολίες προμήθειας και διακίνησης φυτών, π.χ. προμήθεια φυτών σε ένα φορτίο και από πολλούς και διαφορετικούς προμηθευτές. Μπορεί,  δηλαδή, ένα μικρό κέντρο κήπου ή ένας εργολάβος να προμηθευτεί μια μικρή ποσότητα φυτών από μια πολύ μεγάλη παραγωγική μονάδα και αντίστροφα ο παραγωγός να εξυπηρετήσει μικρές παραγγελίες. Επίσης η μικρή μονάδα θα εξυπηρετηθεί προσφέροντας την παραγωγή της σε οργανωμένους εμπόρους.

Προβολή; Τα εμπορευόμενα είδη εμφανίζονται σε μια ευκρινή φωτογραφία με την αντίστοιχη περιγραφή και την τιμή υπερχονδρικής πώλησης.
Η ανάγνωση των τιμών επιτρέπεται μόνον στους επαγγελματίες με κωδικό πρόσβασης και δε γνωστοποιούνται στον ιδιώτη επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Οι συναλλαγές διέπονται από τους κανονισμούς cash & carry.

Που αποσκοπεί; To TerminalFlowers.com σκοπεύει στην αύξηση των πωλήσεων για τους προμηθευτές και στην μείωση του κόστους αγοράς για τους καταναλωτές. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάλειψη πωλητών και μεσαζόντων, τον ανταγωνισμό των προμηθευτών και την μείωση των επιβαρύνσεων από ταξίδια και μετακινήσεις καθώς οι συναλλασσόμενοι έρχονται σε απευθείας επαφή με μια νέα αλλά και διαρκή μορφή επικοινωνίας.

Το TerminalFlowers.com διαθέτει οργανωμένο logistics που θα μειώσει σημαντικά το τελικό κόστος των προϊόντων.

Ποιος το οργανώνει; Το TerminalFlowers.com έχει οργανωθεί από έμπειρα στελέχη του κλάδου, ενώ την ασφάλεια των συναλλαγών, τον ποιοτικό έλεγχο, την ακρίβεια των παραμέτρων και την εύρυθμη λειτουργία του όλου συστήματος εγγυάται η ΤΑΝΙ ΕΠΕ. Παράλληλα στον εκθεσιακό της χώρο λειτουργεί ένα μόνιμο showroom με δείγματα από όλα τα προϊόντα που διακινούνται.

Το TerminalFlowers.com σας καλεί να εγγραφείτε για:
• να βρείτε νέους δρόμους και αγορές για τα προϊόντα σας,
• να μειώσετε το κόστος και το ρίσκο των συναλλαγών σας,
• να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τάσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς,
• να μειώσετε τον όγκο και το κόστος συντήρησης της αποθήκης σας,
• να διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες.


Με τιμή,

ΤΑΝΙ, Θάνος Βαϊόπουλος
TerminalFlowers
online gardening platform
trade & logistics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου